Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Izikhathi Ezinzima Kodwa Ezenza Sibe Lethemba

Izikhathi Ezinzima Kodwa Ezenza Sibe Lethemba

Izikhathi Ezinzima Kodwa Ezenza Sibe Lethemba

“Ezinsukwini zokucina kuzakuba lezikhathi ezinzima, okunzima ukuphila kuzo.”—2 KUTHIMOTHI 3:1.

SOWAKE wezwa kumbe wabona izinto ezidanisayo ezinjengalezi ezilandelayo yini?

● Imikhuhlane emibi ebulala abantu abanengi kakhulu.

● Indlala ebulala izinkulungwane zabantu.

● Ukuzamazama komhlaba okubulala izinkulungwane zabantu njalo kutshiye abanengi bengaselandawo zokuhlala.

Esihlokweni esilandelayo sizaxoxa ngenhlupho lezi eziqanjwe phezulu. Uzabona lokuthi iBhayibhili lavele lakhuluma ukuthi inhlupho lezi ziyibufakazi bokuthi siphila “ezinsukwini zokucina.”

Akuthandabuzwa ukuthi lawe uyazibonela ukuthi siphila esikhathini esinzima. Kodwa okusezihlokweni ezilandelayo akumelanga kukwethuse. Kwenzelwe ukukunceda ubone ukuthi ‘insuku zokucina’ sezizaphela. Uzabona ukuthi abantu abangavumiyo ukuthi siphila ensukwini zokucina bajayele ukuthini lokuthi ukugcwaliseka kweziphrofetho esizaxoxa ngazo kuzakwenza ube lethemba.