Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UMHLABA USALUNGISEKA YINI?

Umhlaba Usalungiseka Yini Loba Hatshi?

Umhlaba Usalungiseka Yini Loba Hatshi?

NGOJANUARY 2017 abezesayensi benza isimemezelo esethusayo. Bathi sekuseduze ukuthi umhlaba utshabalale. Basebenzisa iwatshi okuthiwa yi-Doomsday Clock ukuze bafanekise ukuthi sekuseduze ukuthi umhlaba utshabalale njalo bahambisa uphondo olukhulu phambili ngemizuzwana engu-30. Khathesi iwatshi le isifakwe ukuthi ibe ngemuva ngemizuzu emibili lengxenye ukuthi kutshaye u-12 ebusuku. Lokhu kwenza ukuthi umhlaba ube seduze lokutshabalala ukwedlula iminyaka engu-60 eyadlulayo.

Abezesayensi bahlela ukuthi ngo-2018 bazaphinda bahlole ukuthi sekuseduze kangakanani ukutshabalala komhlaba. Kambe iwatshi le izabe ilokhu isatshengisa ukutshabalala okuzayo yini? Ubona njani? Umhlaba uzatshabalala yini? Engxenye ukubona kunzima ukuphendula umbuzo lo. Ayisuwe wedwa, ngitsho lezingcitshi zemfundo lazo zilemibono engafananiyo njalo ayisibo bonke abantu abakukholwayo ukuthi umhlaba uzatshabalala.

Banengi abantu abakholwa ukuthi ikusasa lizabangcono. Bathi balobufakazi obuveza ukuthi abantu kanye lomhlaba lo akusoze kutshabalale lokuthi impilo zethu zizabangcono. Kambe ubufakazi lobo bulengqondo yini? Umhlaba usalungiseka yini loba hatshi?