Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 OKWENZAKALA EMAZWENI EHLUKENEYO

Ukukhangela EzeMelika

Ukukhangela EzeMelika

Nanzi izindaba ezivela emazweni asentshonalanga ezitshengisa ukuthi okumunyethwe liBhayibhili akuphelelwa yisikhathi.

Nciphisa Ukukhathazeka—Ungakhangeli Kokuphela Ama-Imeyili

Ukuchwayisisa okwenziwe e-Vancouver, eCanada kutshengisa ukuthi abantu banganciphisa ukukhathazeka nxa bengakhangela ama-imeyili abo kathathu ngelanga kulokuthi bahlale bewakhangela kokuphela. UKostadin Kushlev obehamba phambili ngohlelo lolu uphetha ngokuthi: “Inengi liyehluleka ukumelana lesilingo sokukhangekhangela ama-imeyili, kodwa ukwenelisa ukumelana laso kunganciphisa ukukhathazeka.”

ONGACABANGA NGAKHO: Siphila ‘ezikhathini ezinzima,’ yikho kukuhle ukuthi sizame ukunciphisa okungasenza sikhathazeke.—2 KuThimothi 3:1

Ukwanda Kwezisilayo Emanetheni

Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwemvelo i-Wildlife Conservation Society (WCS) nxa ikhuluma nge-Belize langezinye izindawo eziseCaribbean ithi: “Kulemibiko etshengisa ukuthi sekulokwanda kweminenke labomankala kanye lezinhlanzi ezindaweni lapho uhulumende angavumeli khona ukuthi kuthiywe.” Iphinde ithi: “Ukuze zande ezindaweni lezi kungathatha umnyaka owodwa kusiya kwengu-6 kodwa ukuze zibe nengi sibili kungathatha amatshumi eminyaka.” Nxa ebika nge-Belize, uJanet Gibson umkhokheli wohlelo lwe-WCS uthi: “Kusegcekeni ukuthi ukuvinjelwa kokuthiywa kwezinhlanzi kwezinye izindawo kungenza izinhlanzi lezinye izinanakazana eziphila emanzini zande.”

ONGACABANGA NGAKHO: Ukwenelisa ukuzivuselela kwemvelo akutshengisi yini ukuthi kuloMdali ohlakaniphileyo?IHubo 104:24, 25.

Ubudlwangudlwangu KweleBrazil

Umthombo wezindaba i-Agência Brasil ubika ukuthi ubudlwangudlwangu buyanda kweleBrazil. Ngomnyaka ka-2012 inani labantu ababuleweyo likhuphuke ladlula i-56 000, okulinani elikhulu kakhulu elake labikwa ngabogatsha lwezempilakahle. Ingcitshi yokuvikeleka komphakathi uLuís Sapori ukholwa ukuthi lokhu kungabe kubangelwa yikwehla kokuziphatha. Nxa abantu sebengasayihloniphi imithetho ebekiweyo uthi, “kulapho abaqalisa khona ukuba lodlakela ukuze baphumelele.”

UBUKWAZI YINI? IBhayibhili lakhuluma ngokuthi kuzafika isikhathi lapho “uthando lwabanengi luzaphola” lobubi bande.UMathewu 24:3, 12.