Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

“Yindlela Entsha Yokufundisa!”

“Yindlela Entsha Yokufundisa!”

U-SOO-JEONG, utitsha osebenza ukweluleka abantwana eSouth Korea usebenzisa amavidiyo atholakala ku-jw.org nxa efundisa. Uthi: “Iyamangalisa indlela abafundi abayijabulela ngayo ividiyo ethi Ngonjani Umngane Weqiniso?” Ngemva kokubukela abanye ubezwa besithi, ‘Angikaze ngicabange ukuthi ubungane kumele bubenje. Le yindlela entsha yokufundisa!’ Abanye bathembisa ukuthi bazaqonda kuwebhusayithi nxa sebefuna ukuthola amacebo ancedayo.” U-Soo-jeong uqhubeka esithi: “Sengikhuthaze labanye engisebenza labo ukuthi bayisebenzise ividiyo le, okuhle yikuthi labo kuyabathokozisa ukuyisebenzisa nxa befundisa.”

Enye ividiyo ethandwa ngabafundi baseSouth Korea ngethi Ungenzani Nxa Uhlutshwa Ngabanye Abantwana. Omunye umbalisi okugatsha olukhangela ngokuvikeleka kwabasakhulayo watshengisa abafundi ividiyo le. Ulandisa esithi, “Abasakhulayo bayayithanda ividiyo le ngoba ilemidwebo emihle. Kanti okunye yikuthi iluncedo kakhulu ngoba itshengisa ukuthi ungenzani nxa uhlutshwa kanye lokuthi ungenzani ukuze ungahlutshwa.” Ugatsha lwababalisi laba lwacela imvumo yokusebenzisa ividiyo le lasezikolo zebanga eliphansi. Bayiphiwa imvumo. Lamapholisa ayawasebenzisa amavidiyo aku-jw.org.

Siyakukhuthaza lawe ukuthi uyisebenzise iwebhusayithi le. Kulula ukungena kuyo, njalo nxa ufuna amavidiyo, okulalelwayo, iBhayibhili kanye lezinye izingwalo uyazidawunilodela ungabhadalanga.