Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

VUKANI! No. 4 2017 | Uyasithola Yini Isikhathi Sokuphumula?

Lamuhla abantu abanengi batshona bephathekile ngomsebenzi baze baswele isikhathi sokuba labangane lezimuli.

Singenzani ukuze sisisebenzise kuhle isikhathi sethu?

Indoda ethile ehlakaniphileyo yathi: “Ungazihlukuluzi uzigugise ngomsebenzi uzama inotho; hlakanipha wazi ukuzikhuza.”​—IZaga 23:4.

I-Vukani! le isinika amacebo asinceda ukuthi sihlele kuhle isikhathi sethu.

 

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Wenza Izinto Ezinengi Kakhulu Yini?

Abantu abanengi bakuthola kunzima ukuthi benelise ukwenza konke abakhangelelwe ukuthi bakwenze emsebenzini lasemakhaya abo. Kuyini okubangela lolo hlupho? Kuyini okungenziwa ukuze luphele?

Inyoni Emangalisayo

Sekulesikhathi eside kucatshangwa ukuthi inyoni ezithiwa yi-arctic tern ziphapha umango ongamakhilomitha angaba ngu-35 200 zisuka endaweni okuthiwa yi-Arctic zisiya kwenye okuthiwa yi-Antarctica kanye lokuphenduka. Kodwa lokhu ngokunye okumangalisayo ngenyoni le.

“Kungcono Ukuba Lebizo Elihle Kulenotho Enengi”

Kungenzeka yini ukuthi ube lebizo elihle futhi uhlonitshwe ngabanye? Kungenzakala njani?

OKUNCEDA IMULI

Nxa Abantwana Bengasahlali Ngekhaya

Abazali abanengi bandise ukuhlangana lobunzima nxa abantwana sebeyekwakha eyabo imizi. Abazali bangenzani ukuze bangakhathazeki kakhulu nxa abantwana sebesukile?

INGXOXO

Usikhwicamfundo Ohlola Ingqondo Uchasisa Ngokholo Lwakhe

Usikhwicamfundo uRajesh Kalaria uxoxa ngomsebenzi kanye lokholo lwakhe. Kuyini okwamenza wathanda isayensi? Kuyini okwamenza wadingisisa ngokuthi ukuphila kwaqalisa njani?

UMBONO WEBHAYIBHILI

Izilingo

Ukuvumela ukunqotshwa yizilingo kungabangela ukuthi imitshado ichitheke, singabi lempilakahle njalo sihlutshwe yisazela. Singenzani ukuze singanqotshwa yisilingo?

KWAZENZAKALELA YINI?

Isithelo Esilombala Omangalisayo Okuthiwa Yi-Pollia

Isithelo lesi silombala oluhlaza okwesibhakabhaka kodwa asilakho okuthile phakathi okwenza sibe lombala lo. Manje kuyini okwenza isithelo lesi sibe lombala omangalisayo?