Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Ongakwenza Ukuze Ube Lemikhuba Emihle

Ongakwenza Ukuze Ube Lemikhuba Emihle
  • UBUTHONGO bulokhu bumphethe u-Austin lanxa i-alamu isimtshela ukuthi avuke. Kodwa njengensukwini, uyeqa embhedeni agqoke ezokugijima akade elele ezifake egcekeni. Kathathu ngeviki uyaphuma ayegijima njalo yikho abevele ekwenza okomnyaka wonke ophelileyo.

  • ULaurie uyahaluzela eqonda ekhitshini esegcwalelene ngemva kokuxabana lomkakhe. Ufika adobhe iphakethi lama-chocolate ahle alitshayele esikhewini. Yikho ahlala ekwenza nxa esezondile.

U-Austin loLaurie bafanana ngani? Bobabili bangabe bengakunanzeleli ukuthi sekulemikhuba esibangene egazini.

Wena-ke? Ikhona yini imikhuba emihle ofisa ukuba layo? Mhlawumbe ufuna ukuhlala uselula umzimba, ukuphangisa ukulala loba ufisa ukuchitha isikhathi esinengi uxoxa lezihlobo zakho.

Kungenzakala ukuthi ufuna ukutshiyana lemikhuba emibi enjengokubhema, ukudla ukudla okungakhi umzimba loba ukuchitha isikhathi eside uku-inthanethi.

Nxa sesikhuluma iqiniso, akulula ukutshiya imikhuba emibi. Abanye baze bathi ukutshiya imikhuba emibi kufanana lengubo ezikhudumalayo mhla kumakhaza, kulula ukuzitshwathika phakathi kwazo kodwa kunzima ukuphuma kuzo.

Manje ungenzani ukuze ube lemikhuba ezakunceda kulokuthi ikulimaze? Khangela amacebo amathathu alandelayo asekelwe ezimisweni eziseBhayibhilini.