Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Kuyini Okungakunceda Ukuthi Ukhethe Kuhle?

Kuyini Okungakunceda Ukuthi Ukhethe Kuhle?

Ngo-2010 abezesayensi okuthiwa nguStephen Hawking loLeonard Mlodinow bathi: “Amazulu lomhlaba kuyenelisa ukubakhona kungelamuntu okudalileyo.”

IBhayibhili lithi: “UNkulunkulu wadala amazulu lomhlaba.”—UGenesisi 1:1.

Amazulu lomhlaba kwadalwa nguNkulunkulu yini kumbe kwaphonguzivelela? Amazwi abezesayensi lalokho okutshiwo liBhayibhili kusinika impendulo ezitshiyeneyo. Kodwa impendulo ngayinye ilabantu abayisekelayo. Lanxa kunjalo, abantu abanengi kabakwazi okuyikho sibisibili. Lokhu sekubangele ukuthi baphikisane ngayo indaba le kuma-TV lakwamanye amabhuku adumileyo.

Ababalisi bakho bangabe bakufundisa ukuthi amazulu lomhlaba lakho konke okuphilayo kwazivelela, akulamuntu owakudalayo. Bakunika yini ubufakazi obutshengisa ukuthi akula Mdali? Kanti njalo ungabe wezwa abafundisi befundisa abantu ukuthi kuloMdali. Kambe ukuthi bona balobufakazi balokho abakufundisayo kumbe bakutshela ukuthi ukwamukele kuphela ukuze utshengise ukuthi ulokholo?

Akuthandabuzwa ukuthi sowake wacabanga ngayo indaba le futhi ungabe ucabanga ukuthi akulamuntu oleqiniso sibili lokuthi uMdali ukhona. Engxenye okunye ongabe uzibuza khona yikuthi kuqakathekile yini vele ukubakwazi.

I-Vukani! le izasinceda sibone ukuthi kuyini okuncede abanye bangathandabuzi ukuthi kuloMdali. Ngemva kwalokho sizaxoxa ngokuthi kungani indaba yokuthi ukuphila kwaqalisa njani emhlabeni iqakathekile.