Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Dinga Ubufakazi

Dinga Ubufakazi

I-Vukani! le isinika ubufukazi obutshengisa ukuthi amazulu lomhlaba kwadalwa. Zinike isikhathi sokuhlola ubone ukuthi bukhona yini ubufakazi obutshengisa ukuthi kuloMdali. Nanka amanye amavidiyo lezihloko okungakunceda. Kutholakala ku-jw.org:

Kungani abantu abanengi abafundileyo bekholwa ukuthi kuloMdali?

Bukela izingxoxo ezilesihloko esithi Okutshiwo Ngabanye Ngemvelaphi Yempilo.”

Imfundiso yokuthi izinto zazenzakalela iliqiniso yini?

Bala ibhukwana lesiZulu elithi Ingabe Ukuphila Kwadalwa?

Kulengqondo yini ukukholwa ukuthi kuloMdali?

Bukela ividiyo ethi Zwana Ukuthi Abentanga Yakho Bathini—Ukukholwa Ukuthi UNkulunkulu Ukhona.

Kumele sikukholwe yini lokho okutshiwo liBhayibhili?

Bala ibhukwana elithi The Origin of Life—Five Questions Worth Asking.