Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

VUKANI! No. 3 2021 | Uyakholwa Yini Ukuthi KuloMdali?

Abantu balemibono etshiyeneyo ngokuthi amaplanethi lezinto zonke ezisemkhathini kanye lakho konke okuphilayo okusemhlabeni kwavela ngaphi. I-Vukani le izakunceda ubone okuyikho. Amazulu aphonguzivelela yini kumbe adalwa nguNkulunkulu? Ukwazi impendulo yombuzo lo kungakunceda okwamagama.

 

Kuyini Okungakunceda Ukuthi Ukhethe Kuhle?

Imibuzo emayelana lokuthi izinto zadalwa yini isiphithanise abantu amakhanda.

Amazulu Lomhlaba Kusifundisani?

Indlela amazulu lomhlaba okudalwe ngayo kwenza abantu benelise ukuhlala emhlabeni. Kambe ukuthi kwazenzakalela kumbe kwadalwa?

Izinto Eziphilayo Zisifundisani?

Izinto eziphilayo zenza umhlaba wethu ube muhle. Izinto eziphilayo zisifundisani?

Lokho Abezesayensi Abangakwaziyo

Isayensi isibutholile yini ubufakazi bokuthi amazulu lempilo kwavela ngaphi?

Lokho Esikufundiswa LiBhayibhili

Okutshiwo liBhayibhili kuyavumelana yini lesayensi?

Kungani Kuqakathekile Ukwazi Ukuthi KuloMdali?

Ukukholwa ubufakazi obutshengisa ukuthi uNkulunkulu ukhona kuzakwenza uphile impilo engcono khathesi lasesikhathini esizayo.

Dinga Ubufakazi

Zidingele ubone ukuthi bukhona yini ubufakazi obutshengisa ukuthi kuloMdali.