Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Bathande Abanye

Bathande Abanye

Uhlupho Olujayelekileyo

Ubandlululo lunjengomkhuhlane. Aluphumi lula emuntwini. Kudinga isikhathi kanye lomzamo omkhulu ukuze luphele. Ungenzani ukuze uqede ubandlululo olalo?

Isimiso EsiseBhayibhilini

“Gqokani uthando ngoba lwenza limanyane ngokupheleleyo.”—KWABASEKHOLOSE 3:14.

Ivesi le isifundisani? Ukwenzela abanye izinto ezinhle kwenza kube lokumanyana. Nxa ungabathanda ngenhliziyo yonke abanye ubandlululo ongabe ulalo luyaphela kancane kancane.

Ongakwenza

Dinga izindlela ongatshengisa ngazo uthando ebantwini okungenzeka awubathandi kangako. Akudingeki ukuthi wenze into emangalisayo. Zama ukwenza okunye kwalokhu okulandelayo:

Nxa uhlala ubenzela okuhle uzacina ungaselabandlululo

  • Benzele izinto ezinhle abantu labo njengokubavulela igedi kumbe ukubanika indawo yokuhlala ebhasini nxa isigcwele.

  • Zama ukuxoxa labo lanxa bengalwazi kuhle ulimi lwakho.

  • Bekezela nxa besenza izinto ongazizwisisiyo.

  • Woba lozwelo nxa bekhuluma ngenhlupho zabo.