Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 KUYINI OKUNGANCEDA ABAFELWEYO?

Okukumagazini Le: Kuyini Okunganceda Abafelweyo?

Okukumagazini Le: Kuyini Okunganceda Abafelweyo?
 • UBUHLUNGU BOKUFELWA

  Kubuhlungu kangakanani ukufelwa? Kungani labo abafelweyo kumele baduduzwe?

 • OKUMELE UKULINDELE

  Isihloko lesi sikhuluma ngezinye izinto ezicatshangwa lezijayele ukwenziwa ngabanye nxa befelwe. Nxa ufelwe, nanzelela imizwa ejayele ukuba khona emuntwini ofelweyo.

 • KUYINI ONGAKWENZA UKUZE ULWISANE LOBUHLUNGU BOKUFELWA?

  Yiziphi izinto ongazenza ukuze ulwisane lobuhlungu bokufelwa? Isihloko lesi sikhuluma ngamanye amacebo ancede abanye futhi amacebo la awaphelelwa yisikhathi.

 • OKUNGANCEDA ABAFELWEYO

  Nanzelela okuncede abanye ngesikhathi befelwe lokuthi wena kungakunceda njani.