Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Isethulo

Isethulo

Izinto Ezingu-12 Ezenza Imuli Ithokoze

Kunengi esikuzwayo okwenza imitshado ichitheke. Kodwa kuyini okwenza eminye iphumelele?

  • Kusukela ngomnyaka ka-1990 kusiyaku-2015, inani labantu abadivosayo abaleminyaka engu-50 laliphindwe kabili njalo elabaleminyaka ephezu kwengu-65 laliphindwe kathathu e-United States.

  • Abazali abasakwazi ukuthi benzeni: Ezinye izingcitshi zithi abantwana kumele bahlale benconywa kodwa ezinye zithi kufanele baphathwe ngesandla esiqinileyo.

  • Abasakhulayo baze babengabantu abadala bengelalwazi olungabenza baphumelele.

Lanxa kunjalo iqiniso yikuthi . . .

  • Umtshado ungahlala isikhathi eside njalo ube lentokozo.

  • Abazali bangenelisa ukuqondisa abantwababo ngothando.

  • Abasakhulayo bangaluthola ulwazi oluzabanceda sebekhulile.

Njani? I-Vukani le ikhuluma ngamacebo angu-12 angenza izimuli zithokoze.