Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | ZIYINGOZI YINI IZINTO ZESIDIMONI?

Ukuthatheka Ngezinto Zesidimoni!

Ukuthatheka Ngezinto Zesidimoni!

“Kudala ezokuzilibazisa bezikhipha kakhulu izinto eziphathelane lamazimu (amavampaya), abantu abantshintsha besiba ngamakhanka, lamathonga. Kodwa khathesi sekugcwele kakhulu abantu abalamadimoni labawakhiphayo.”—The Wall Street Journal.

AMABHUKU, amafilimu kanye lemidlalo yamavidiyo kwalezinsuku sekutshengisa abantu abenza izinto zamasalamusi, abathakathi kanye lamazimu. Abantu bakholisani ezintweni lezi?

Isikhwicamfundo okuthiwa nguClaude Fischer sithi: “Abantu abanengi sebekholwa ukuthi izipoko zikhona. Kudala umuntu oyedwa kwabangu-10 e-America wayekholwa ukuthi kulezipoko, kodwa khathesi ngoyedwa kwabangu-3 kuphela. Ayisibobantu abadala kuphela abahamba enyangeni, abakholwa ukuthi kulezipoko labakholwa ukuthi kulezindlu ezilezipoko. Labasakhulayo bazakutshela okufananayo njalo inani labo linengi kakhulu ukwedlula elabantu abadala.”

Ezokuzilibazisa ezikhuluma ngabantu abalemimoya emibi sezigcwele kakhulu. UMichael Calia wabhala ku-The Wall Street Journal wathi: “Ezokuzilibazisa ezitshengisa abantu abalamadimoni zisukela ezintweni ezazikhona kudala ezinjengamathonga, abantu abantshintsha besiba ngamakhanka, lamazimu.”

Kubikwa ukuthi “emhlabeni wonke, abantu abangamaphesenti angu-25 kusiya ku-50 bakholwa ukuthi izipoko zikhona njalo amabhuku amanengi akhuluma ngazo.” Ukuchwayisisa okwenziwa e-America yizikhwicamfundo uChristopher Bader loCarson Mencken “kwaveza ukuthi amaphesenti angu-70 kusiya ku-80 abantu base-America ayakholwa phose entweni eyodwa engayisiyo yemvelo.”

Kodwa ukuzilibazisa ngezinto zesidimoni lezinto ezingayisizo zemvelo kuqondile yini?