Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Sewake Wazibuza Yini?

Sewake Wazibuza Yini?
  •  Nxa uNkulunkulu esithanda kungani evumele ukuthi ububi lokuhlupheka kuqhubeke okwesikhathi eside kangaka?

  • Kuyini okwenza sibe leqiniso lokuthi siphila ezinsukwini zokucina?

  • Sikwazi njani ukuthi okutshiwo libhayibhili ngalokho okuzakwenziwa ngumbuso kankulunkulu kuzagcwaliseka?

  • IBhayibhili lingasinceda yini ukuthi senze izinqumo ezinhle?

UMdali wethu usinike izimpendulo zemibuzo le leminye esingabe silayo ngenxa yokuthi uyasithanda. Ukuze uthole izimpendulo yana ku-www.jw.org, iwebhusayithi le yenzelwe ukusinceda ukuthi sifunde okunengi eBhayibhilini.

Kuwebhusayithi yethu uzathola izihloko ezikhuluma ngezindaba ezitshiyeneyo, okulalelwayo, amavidiyo, izingxoxo, iBhayibhili lamabhuku akhuluma ngeBhayibhili. Zonke izinto ezikuwebhusayithi yethu ngezamahala. Awubanjwa ngamandla ukuthi ufunde iBhayibhili laboFakazi bakaJehova kumbe ukuthi ube ngomunye wabo.