Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Lithini IBhayibhili?

Lithini IBhayibhili?

UNkulunkulu uphendula yonke imithandazo yini?

WENA UBUNGATHI UPHENDULA IMITHANDAZO . . .

  • Eyabantu bonke

  • Eyabanye

  • Kaphenduli

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

“UJehova useduze . . . kubo bonke abacela kuye ngeqiniso.”​—IHubo 145:18.

YIKUPHI OKUNYE OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI?

  • UNkulunkulu kayilaleli imithandazo yabantu abamhlamukelayo. (U-Isaya 1:15) Lanxa kunjalo bangenelisa ‘ukubonisana’ laye ngokulalela imithetho yakhe.​—U-Isaya 1:18.

  • Ukuze uNkulunkulu aphendule umthandazo kumele ube ngohambelana lentando yakhe etholakala eBhayibhilini.​—1 UJohane 5:14.

Kulesimo somzimba esisodwa uNkulunkulu asikhangeleleyo nxa sithandaza yini?

ABANYE ABANTU BAKHOLWA ukuthi kufanele baguqe, bakhothamise amakhanda loba bahlanganise izandla zombili nxa bekhuleka. Wena ucabangani?

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

UNkulunkulu wabalalela labo ababethandaza ‘behlezi’ phansi, ‘bemile,’ ‘abazilahla phansi’ kanye ‘lababeguqile.’ (1 ImiLando 17:16; 2 ImiLando 30:27; U-Ezra 10:1; ImiSebenzi 9:40) Akulandlela eyodwa yokuma komzimba ayikhangeleleyo nxa sithandaza.

YIKUPHI OKUNYE OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI?

  • UNkulunkulu uyabalalela abantu abathobekileyo.​—IHubo 138:6.

  • Ungathandaza ngaloba yiluphi ulimi njalo ungathandazela enhliziyweni.​—2 ImiLando 6:32, 33; UNehemiya 2:1-6.