Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | IZINGILOSI​—ZIKHONA YINI? ZINGAKUNCEDA NJANI?

Umuntu Ngamunye Ulengilosi Yakhe Yini?

Umuntu Ngamunye Ulengilosi Yakhe Yini?

IBhayibhili alikufundisi ukuthi umuntu ngamunye ulengilosi yakhe emvikelayo. Kodwa uJesu wake wathi: “Nanzelelani ukuthi lingeyisi lamunye walaba abancinyane [abafundi bakaKhristu]. Phela ngilitshela ukuthi izingilosi zabo ezulwini zihlezi zibubona ubuso bukaBaba ezulwini.” (UMathewu 18:10) Lapha uJesu wayesitsho ukuthi izingilosi zilendaba lomfundi ngamunye, hatshi ukuthi umuntu ngamunye ulengilosi yakhe. Yikho izikhonzi zeqiniso kazizifaki engozini zithembe ukuthi zizavikelwa yizingilosi zikaNkulunkulu.

Kodwa lokhu akutsho ukuthi izingilosi azibancedi abantu. (IHubo 91:11) Abanye bayakholwa sibili ukuthi uNkulunkulu wake wabavikela kumbe wabakhokhela esebenzisa ingilosi. UKenneth okukhulunywe ngaye esihlokweni esisekuqaliseni laye ngomunye okholwa ukuthi wakhokhelwa yingilosi. Mhlawumbe yamkhokhela sibili. OFakazi bakaJehova bahlala bebona ukuthi izingilosi ziyabancedisa emsebenzini wabo wokutshumayela. Kodwa izingilosi kasiziboni yikho kasingeke sitsho ukuthi uNkulunkulu uzisebenzisa kangakanani ukuthi zincede abantu ezimeni ezitshiyeneyo. Lanxa kunjalo kumele simbonge sikhathi sonke uSomandla ngokusincedisa.​—KwabaseKholose 3:15; UJakhobe 1:17, 18.