Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Zonke izikhali zempi zizatshabalaliswa

Lithini IBhayibhili?

Lithini IBhayibhili?

Kambe kuzake kube lokuthula emhlabeni?

Ubungathini?

  • Ye

  • Hatshi

  • Engxenye

Okutshiwo liBhayibhili

Ngesikhathi uJesu Khristu esebusa ‘ukuthula kuzakwanda, ize iphele inyanga’ okutsho ukuthi kuze kube phakade.​—IHubo 72:7, The Holy Bible in Ndebele.

Yikuphi okunye okufundiswa liBhayibhili?

  • Abantu abenza izinto ezimbi bazasuswa emhlabeni. Lokhu kuzenza ukuthi abalungileyo “bakholise ukuthula okukhulu.”​—IHubo 37:10, 11.

  • UNkulunkulu uzaziqeda zonke izimpi.​—IHubo 46: 9.

Kungenzakala yini ukuthi sihlaliseke khathesi?

Abanye bakholwa ukuthi . . . asingeke sihlaliseke nxa umhlaba ulokhu usagcwele ukuhlupheka kanye lokwahlulela okubi. Uthini ngendaba le?

Okutshiwo liBhayibhili

Labo abalobuhlobo obuseduze loNkulunkulu khathesi bangenelisa ukuba ‘lokuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqedisisa konke.’​—KwabaseFiliphi 4:6, 7.

Yikuphi okunye okufundiswa liBhayibhili?

  • UNkulunkulu uthembisa ukuthi uzakuqeda konke ukuhlupheka kanye lokwahlulela okubi, ‘enze izinto zonke zibe zintsha.’​—ISambulo 21:4, 5.

  • Singenelisa ukuhlaliseka nxa singahlala sifunda ngoNkulunkulu.​—ULukha 11:28.