Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

INQABAYOKULINDA No. 5 2017 | Izingilosi​—Zikhona Yini? Zingakunceda Njani?

UCABANGANI?

Zikhona yini izingilosi? IBhayibhili lithi:

“Dumisani uJehova, lina maxuku akhe asezulwini [“zingilosi,” NW], lina zinceku zakhe elenza intando yakhe, elilalela ilizwi lakhe.”​IHubo 103:20.

INqabayokulinda le ikhuluma ngalokho iBhayibhili elikutshoyo ngezingilosi lokuthi zingasinceda njani lamuhla.

 

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Izingilosi Zingakunceda Yini?

Okwenzakala ezimpilweni zabantu abanengi kwenza bakholwe ukuthi izingilosi ziyabanceda.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Iqiniso Ngezingilosi

IBhayibhili yilo lodwa elisinika izimpendulo eziqondileyo mayelana lezingilosi.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Umuntu Ngamunye Ulengilosi Yakhe Yini?

Kuqondile yini ukucabanga ukuthi ingilosi loba izingilosi zizakuvikela?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Zikhona Yini Izingilosi Ezimbi?

IBhayibhili lisinika impendulo ecacileyo.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Izingilosi Zingakunceda Njani?

Izikhathi ezinengi uNkulunkulu ubethumela izingilosi zakhe ukuthi zizonceda abantu.

Ubukwazi Yini?

UJesu wayethethisa yini ngesikhathi ekhuluma umzekeliso ‘wezinjana’?

IBHAYIBHILI LIYAMTSHINTSHA UMUNTU

Ngangingakholwa Ukuthi UNkulunkulu Ukhona

Kuyini okwenza ukuthi ijaha elithile elalingakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona njalo elalithanda ezombusazwe licine liqakathekisa iBhayibhili?

LINGISELA UKHOLO LWABO

UNkulunkulu Wambiza Ngokuthi YiNdlovukazi

Kungani lalimfanele ibizo leli uSara?

Lithini IBhayibhili?

Kukhanya angathi ukuthula emhlabeni lokuhlaliseka akusoze kube khona nxa kulokhu kulokuhlupheka lokwahlulela okubi. Kukhona yini okuzaqeda izinto lezi?