Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

INQABAYOKULINDA No. 4 2017 | IBhayibhili Lisitshelani Ngokufa?

UCABANGANI?

Kuyintando kaNkulunkulu yini ukuthi abantu bafe? IBhayibhili lithi: [UNkulunkulu] uzazesula zonke izinyembezi emehlweni abo. Akusayikuba khona futhi ukufa.”​ISambulo 21:4.

INqabayokulinda le ikhuluma ngalokho iBhayibhili elikutshoyo ngokufa.

 

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Insindabaphenduli

Abantu bakhuluma okunengi ngalokho okwenzakalayo nxa umuntu angafa. Kambe ukhona yini umuntu ongasihlubela indlubu ekhasini loba enye indawo esingathola khona izimpendulo eziliqiniso?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

IBhayibhili Lisitshelani Ngokufa?

Kukhona yini okusala kuphila nxa singafa? Silomphefumulo ongafiyo yini? Bangaphi abafileyo?

Nxa Ilunga Lemuli Lihlaselwa Ngumkhuhlane Ongelaphekiyo

Kuyini okungenziwa ngamalunga emuli ukuze aduduze njalo anakekele ogulayo? Labo abanakekela isigulane bangenzani ukuze balwisane lezimo abahlangana lazo ngesikhathi benakekela isigulane?

U-Elias Hutter Wahumutsha AmaBhayibhili EsiHebheru

U-Elias Hutter wadinda amaBhayibhili amabili esiHebheru ayeqakatheke kakhulu.

Uhlamvu Oluncane LwesiHebheru Olulamandla

Yiwuphi umcijo uJesu ayewuveza lapho ekhuluma ngohlamvu oluncane kulazo zonke?

Umhlaba Olipharadayisi—Yinganekwane Loba Liqiniso?

Indaba yokulahleka kwepharadayisi elisemhlabeni yindaba abantu abayaziyo. Kambe ipharadayisi lelo lizaphinda libe khona yini?

Lithini IBhayibhili?

Abantu vele kumele bakhathazeke. Kuzaphela yini?