Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

“Ubengaphi UNkulunkulu?”

“Ubengaphi UNkulunkulu?”

“NGIHLALA NGIZIBUZA UMBUZO LO: UBENGAPHI UNKULUNKULU?”​—Amazwi akhulunywa nguPapa uBenedict XVI evakatshele inkamba yezibotshwa e-Auschwitz, ePoland

NXA KUNGABA LOMONAKALO UYAKE UZIBUZE UKUTHI UBENGAPHI UNKULUNKULU? KUMBE WAKE WAHLANGANA LESIMO ESIBUHLUNGU WAZIBUZA UKUTHI UNKULUNKULU ULENDABA LAWE YINI?

Mhlawumbe lawe uzizwa njengoSheila ohlala e-United States owakhulela emulini esontayo. Uthi: “Kusukela ngisesemncane ngangikholwa kuNkulunkulu ngenxa yokuthi unguMdali wethu. Kodwa angizange ngizizwe ngiseduze laye. Ngangikwazi ukuthi ungikhangele sibili kodwa ngangicabanga ukuthi kalandaba lami. Ngangingacabangi ukuthi uyangizonda kodwa ngangingaboni ukuthi ulendaba lami.” Yindaba uSheila wayethandabuza? Uthi: “Inhlupho zazibuya zibelethene emulini yangakithi futhi kwakukhanya angani uNkulunkulu ubukele nje engenzi lutho.”

Lawe, njengoSheila ungabe uleqiniso lokuthi uNkulunkulu uSomandla ukhona. Lanxa kunjalo ungabe uzibuza ukuthi kambe ulendaba lawe. UJobe indoda elungileyo laye wake wathandabuza lanxa wayekholwa ukuthi uMdali ulamandla lenhlakanipho. (UJobe 2:3; 9:4) Ngemva kokwehlelwa zinhlupho zelekene futhi eseswele lokuthi abambe ngaphi, uJobe wabuza uNkulunkulu wathi: “Kungani ufihla ubuso bakho ungithathe njengesitha sakho?”​—UJobe 13:24.

IBhayibhili lithini? Nxa kungaba lomonakalo kumele sisole uNkulunkulu yini? Kulobufakazi yini obutshengisa ukuthi uNkulunkulu ulendaba labantu bonke kanye lomuntu ngamunye? Singabakwazi yini ukuthi uyasibona sibili, uyasizwisisa, ulozwelo, futhi uyasincedisa nxa silezinhlupho?

Ezihlokweni ezilandelayo sizabona ukuthi indalo itshengisa njani ukuthi uNkulunkulu ulendaba lathi. (KwabaseRoma 1:20) Ngemva kwalokho sizahlola ukuthi iBhayibhili litshengisa njani ukuthi uNkulunkulu ulendaba lathi. Nxa ‘ungabamazi’ uNkulunkulu uncediswa yindalo kanye leLizwi lakhe uzaba leqiniso lokuthi ‘uyakukhathalela.’​—1 UJohane 2:3; 1 UPhetro 5:7.