INQABAYOKULINDA No. 3 2016 | Nxa Ungafelwa Ngumuntu Omthandayo

Akulamuntu ongakaze abuzwe ubuhlungu bokufelwa. Singenzani nxa singafelwa lilunga lemuli kumbe umngane oseduze?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Nxa Ungafelwa Ngumuntu Omthandayo

Ungawathoba njani amanxeba okufelwa? Sizaphinda sibabone yini abantu abafileyo?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Kubi Yini Ukudabuka?

Kuthiwani nxa abanye becabanga ukuthi ukudabuka kwakho sokudlulise amalawulo?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Ungawathoba Njani Amanxeba Okufelwa?

IBhayibhili lilamacebo asebenzayo.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Ungabaduduza Njani Abafelweyo?

Abangane labo bengehluleka ukubona ukuthi bangamncedisa njani ofelweyo.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Abafileyo Bazaphinda Baphile!

Kuliqiniso yini lokho okutshiwo liBhayibhili?

Ubukwazi Yini?

Wayengubani ubaba kaJosefa? Yiwaphi amalembu lamadayi kumbe umphendulo okwakusetshenziswa endulo?

IBHAYIBHILI LIYAMTSHINTSHA UMUNTU

Ngafunda Ukuzihlonipha Kanye Lokuhlonipha Abesifazana

Joseph Ehrenbogen ubala okuthile eBhayibhilini okwamnceda wantshintsha indlela ayephila ngayo.

LINGISELA UKHOLO LWABO

“Ngizahamba”

URabheka wayelobuntu obuhle.

Lithini IBhayibhili?

Kubi yini ukulikhuluma ibizo likaNkulunkulu?