Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Nxa Usuphelelwe Lithemba

Nxa Usuphelelwe Lithemba

NXA izinto zitshelela impilo iyabe imnandi kakhulu. Kodwa ngezinye izikhathi inhlupho zingenza ucabange ukuthi ukuzifela kungcono.

Ngokwesibonelo uSally * ohlala e-United States walahlekelwa yimpahla enengi kakhulu ngesikhathi kulesiphepho. Uthi: “Ngasengibona angani inhlupho zami sezingaphezu kwamandla ami. Ngangicabanga ukuthi angisenelisi ukubekezelela ubunzima engangiphakathi kwabo.”

Okunye okubuhlungu kakhulu yikufelwa ngumuntu esimthandayo. UJanice ohlala e-Australia uthi aze afelwe ngamadodana akhe wezwa ubuhlungu obukhulu njalo impilo yakhe yayisiphambanisekile. Uthi: “Ngakhuleka kuNkulunkulu ngisithi: ‘Angisenelisi, ngicela ukuzifela. Angisafuni ukuqhubeka ngiphila.’”

UDaniel wezwa ubuhlungu umkakhe aze afebe. Uthi: “Ngesikhathi umkami engitshela ukuthi ufebile kwakungani kulomuntu ongigwaze enhliziyweni ngengqamu. Ubuhlungu lobu babulokhu bukhula njalo kwahlala isikhathi eside ngilokhu ngibuzwa.”

Ku-Nqabayokulinda le sizafunda ngokuthi akumelanga ulahle ithemba lanxa:

Kodwa ake siqale ngokuhlola ukuthi kuyini okungasinceda nxa sehlelwe yingozi yemvelo.

^ indima 3 Amanye amabizo asezihlokweni lezi antshintshiwe.