Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

“Abathobekileyo Bazakudla Ilifa Lelizwe”

“Abathobekileyo Bazakudla Ilifa Lelizwe”

Abanye bethu sesake sabona abantu abangelacala bephathwa kubi futhi behlukuluzwa ngabantu abenza izinto ezimbi. Sizafika yini isikhathi okuzabe kungaselabantu abenza okubi labaphatha kubi abanye?

IHubo 37 lisinika impendulo kanye lokho okumele sikwenze. Nanzelela ukuthi lithini ngemibuzo eqakathekileyo elandelayo.

  • Kumele senzeni nxa sihlukuluzwa?​Ivesi 1 lo-2.

  • Kuzakwenzakalani ebantwini abenza izinto ezimbi?​Ivesi 10.

  • Liyini ikusasa labantu abenza izinto ezilungileyo?​Ivesi 11 lo-29.

  • Kumele senzeni khathesi?​Ivesi 34.

Amazwi aphefumulelweyo akuHubo 37 asitshengisa ukuthi labo ‘abalindela uJehova bagcine indlela yakhe’ balekusasa elihle. OFakazi bakaJehova bazakuncedisa ukuthi ufunde iBhayibhili lokuthi ubone ongakwenza ukuze wena kanye lalabo obathandayo lithole ikusasa elihle.