Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

INQABAYOKULINDA No. 2 2018 | Ikusasa Lakho Lizabe Linjani?

IKUSASA LAKHO LIZABE LINJANI?

Uyake uzibuze yini ukuthi ikusasa lakho lelemuli yakho lizakuba njani? IBhayibhili lithi:

“Abalungileyo bazazuza ilifa lelizwe bahlale kulo lanini.”​—IHubo 37:29.

INqabayokulinda le izakunceda uzwisise ukuthi uJehova ulenhloso enhle ngabantu kanye lomhlaba lokuthi ungenzani ukuze ukholise lokho uNkulunkulu akuhlosileyo.

 

Ukufuna Ukwazi Ikusasa

Abantu bakhuluma izinto ezitshiyeneyo ngokuthi kuzabe kunjani emhlabeni eminyakeni eminengi elandelayo.

Ukufunda Izinkanyezi Lokuhlahlula​—Kungenelisa Yini Ukusitshela Ngekusasa?

Ungazithemba yini izindlela lezi ukuthi zikutshele ikusasa?

Iziphrofetho Ezagcwalisekayo

Izinto eziphathelane lekusasa okukhulunywa ngazo eBhayibhilini zigcwaliseka njengoba zinjalo.

Ubufakazi Obusekela Isiphrofetho

Isakhiwo sasendulo esiseRoma silobufakazi bokuthi isiphrofetho esiseBhayibhilini siliqiniso.

Izithembiso Ezizagcwaliseka

Iziphrofetho ezinengi eziseBhayibhilini sezigcwalisekile, kodwa ezinye zakhona zisazogcwaliseka.

Ungaphila Phakade Emhlabeni

IBhayibhili liyakuchasisa ukuthi uMdali uhloseni ngabantu.

Ungazikhethela Ikusasa Lakho

Abanye bacabanga ukuthi bahlelelwa ukuthi impilo zabo zizakuba njani. Kodwa liqiniso yini lelo?

“Abathobekileyo Bazakudla Ilifa Lelizwe”

IBhayibhili lisithembisa isikhathi lapho okuzabe kungasela ububi emhlabeni.