Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

INQABAYOKULINDA No. 1 2021 | Kambe Kuyanceda Ukuthandaza?

Sewake wafikelwa ngumcabango wokuthi uNkulunkulu kayiphenduli imithandazo yakho? Nxa kunjalo, ayisuwe wedwa. Banengi abahlala bekhuleka kuNkulunkulu becela usizo, kodwa inhlupho zabo azipheli. Kumagazini le sizaxoxa ngokuthi kungani kungamelanga sithandabuze ukuthi uNkulunkulu uyayizwa imithandazo yethu, langokuthi kungani eminye imithandazo ingaphendulwa, kanye lokuthi singathandaza njani ukuze imithandazo yethu iphendulwe.

 

Okutshiwo Ngabantu Mayelana Lokuthandaza

Ukuthandaza yikukhuluma loNkulunkulu yini kumbe ngumkhuba nje ongatsho lutho?

UNkulunkulu Uyayizwa Yini Imithandazo Yethu?

IBhayibhili lisitshela ukuthi nxa sikhuleka ngendlela eqondileyo uNkulunkulu uyasilalela.

Yindaba UNkulunkulu Engaphenduli Yonke Imithandazo?

IBhayibhili liyasitshela ukuthi yimithandazo enjani uNkulunkulu ayilalelayo laleyo angayilaleliyo.

Ungathandaza Njani Ukuze UNkulunkulu Akuzwe?

Khuluma loNkulunkulu kungelani lokuthi kunini futhi ungaphi njalo ungakhuluma laye uphumisela amazwi loba ukhulumele enhliziyweni. UJesu wasinceda sabona ukuthi kuyini esingakutsho emithandazweni yethu.

Indlela Ukuthandaza Okungakunceda Ngayo

Ukuthandaza kungakunceda yini nxa uphakathi kohlupho?

UNkulunkulu Uyayizwa Yini Imithandazo Yakho?

IBhayibhili lithi nxa uthandaza uNkulunkulu uyakuzwa futhi uzimisele ukukuncedisa.