INQABAYOKULINDA No. 1 2019 | Ngubani UNkulunkulu?

Hlola izimpendulo zemibuzo eyisithupha ezakunceda ukuthi usondele kuNkulunkulu.

Ngubani UNkulunkulu?

Ukumazi uNkulunkulu yilo inyathelo lokuqala elizakunceda ukuthi ube ngumngane wakhe. Ungakwenza njani lokho?

Ngubani Ibizo LikaNkulunkulu?

Ubukwazi yini ukuthi uNkulunkulu ulebizo lakhe yedwa elimehlukanisa labanye onkulunkulu?

UNkulunkulu Unjani?

Yiziphi izimpawu zobuntu bukaNkulunkulu eziqakathekileyo?

Kuyini UNkulunkulu Asekwenzile?

Uzamangala ukwazi ukuthi kunengi uNkulunkulu asekwenzile ukuze abantu babe lekusasa elihle.

Kuyini UNkulunkulu Azakwenza?

Funda ukuthi izimo ziyabe zinjani emhlabeni nxa sekubusa uhulumende kaNkulunkulu olungileyo.

Kuqakatheke Ngani Ukwazi UNkulunkulu?

Yiziphi izibusiso ezizatholwa yilabo ababa ngabangane bakaNkulunkulu?

Ungaba Ngumngane KaNkulunkulu

Funda ngezinto ezine eziqakathekileyo ezingakunceda ukuthi ube ngumngane kaNkulunkulu.