INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO January 2016 | Kuyanceda Yini Ukuthembeka?

Abantu abanengi kabayiqedi imizuzu elitshumi bengaqambanga amanga nxa bexoxa. Pho kungani kumele sizihluphe ngokuzama ukwenza okungafanani lokwenziwa ngabanye?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Ukuthembeka Yisidala Yini?

Okwenzakala kuHitoshi kungakhanya angani ukuthembeka yisidala sibili.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Ukungathembeki Kungaba Yingozi Kuwe

Funda iqiniso ngokuqamba amanga.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Ukuthembeka Kuyanceda Kakhulu

Okwenzakala kwabanye abantu kutshengisa ukuthi kuqakathekile ukuthembeka.

Zimiseleni ‘Ukuqhubeka Lithandana Njengabazalwane’!

Umbhalo womnyaka ka-2016 uzasinceda ukuthi silungele okuseduze ukuthi kwenzakale.

Fuqwa Yisipho SikaNkulunkulu “Esingeke Sichazwe”

Uthando lukaNkulunkulu lusifuqa njani ukuthi silandele amanyathelo kaJesu eduze, sitshengise ukuthi siyabathanda abazalwane bethu, lokuthi sibathethelele abanye?

Umoya Uqobo Uyafakaza Lomoya Wethu

Kutshoni ukuthi umuntu usegcotshiwe? Umuntu ugcotshwa njani?

“Wothi Sihambe Lawe”

Kuyini okumele sikukhumbule ngalabo ababumba i-144 000?

Ukusebenza LoNkulunkulu Kuyasithokozisa

Ukusebenza loJehova kusithokozisa njani njalo kusivikela njani ekukhonzeni?