INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO November 2018

Izihloko ezizafundwa ngoDecember 31 2018 kusiya kuFebruary 3 2019.

“Thenga Iqiniso Ungalithengisi”

Kutshoni ukuthenga iqiniso? Singenzani ukuze iqiniso lingasiphunyuki nxa sesilitholile?

‘Ngizahamba Eqinisweni Lakho’

Singenzani ukuze sihlale sizimisele ukubambelela eqinisweni eliligugu esilifundiswe nguJehova?

Themba UJehova Uthole Ukuphila!

Ibhuku likaHabakhukhi liyasinceda ukuthi sihlaliseke lanxa siphakathi kwenhlupho.

Ngubani Obumba Imicabango Yakho?

Singenzani ukuze sibunjwe yimicabango kaJehova hatshi eyabantu?

Ntshintsha Imicabango Yakho Ihambelane LekaJehova

Kuyini okufanele sikwenze ukuze singabunjwa yimicabango yabantu bomhlaba lo?

Umusa—Ukhanya Ngamazwi Langezenzo

Umusa uyisithelo somoya ongcwele kaNkulunkulu. Singenzani ukuze sibe lomusa?

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Ngobani ababebizwa ngokuthi ngabacoli uJesu ayekhuluma ngabo ngobusuku bokucina elabafundi bakhe njalo kungani baphiwa lelobizo?

Yisiphi Isipho Ongasinika UJehova?

Yiphi “imfuyo” okukhulunywa ngayo kuZaga 3:9 njalo singayisebenzisa njani ukuze sisekele ukukhonza kweqiniso?