INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO May 2019

Izihloko ezizafundwa ngoJuly 1 kusiya ku-August 4 2019.

Uthando Lokwahlulela Okuhle Ebandleni

Uyini umthetho kaKhristu futhi wenza njani ukuthi kube lokwahlulela okuhle?

Uthando Lokwahlulela Okuhle Emhlabeni Lo Omubi

Abazali bangabavikela njani abantwababo ekuhlukuluzweni njalo kuyini okungenziwa ngabadala ukuze bavikele ibandla?

Ukududuza Abake Bahlukuluzwa Kwezemacansini

ILizwi likaNkulunkulu, abadala kanye labodade abaqinileyo ekukhonzeni bangabaduduza njani labo abake bahlukuluzwa?

Lingadukiswa ‘Yikuhlakanipha Komhlaba Lo’

Kungani sisithi uJehova nguye kuphela ongasitshela izinto ezisincedayo? IBhayibhili lisinceda njani ukuthi singadlulisi amalawulo endabeni yokuzithanda?

Thuthukisa Indlela Otaditsha Ngayo

Singenzani ukuze senze okuqakathekileyo njalo sizwisise okunengi nxa sitaditsha iBhayibhili sisodwa?