Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Umhlangano wesabelo owenzelwa eNyzhnya Apsha e-Ukraine ngo-2012

Umsebenzi Omkhulu Wokuvuna

Umsebenzi Omkhulu Wokuvuna

UJESU waphrofetha ukuthi ngezinsuku zokucina abalandeli bakhe bazahlanganyela ngenjabulo emsebenzini omkhulu wokuvuna. (Mat. 9:37; 24:14) Ubufakazi balokhu sibubona kulokho okwenzakala endaweni ebizwa ngokuthi yiTranscarpathia eselizweni le-Ukraine. Endaweni le kulamadolobho amathathu angomakhelwane njalo emadolobheni la kulamabandla angu-50 kanye labamemezeli abedlula 5 400. * Nxa sihlanganisa inani labantu abasemadolobheni la, oyedwa kwabane unguFakazi kaJehova.

Banjani abantu abahlala amadolobheni la? Omunye umzalwane okuthiwa nguVasile uthi: “Abantu balapha bayalihlonipha iBhayibhili, abafuni muntu ophatha abanye kubi, izimuli zabo zimanyene futhi bayakuthanda ukuncedisana. Lanxa kwezinye izikhathi bengavumelani lalokho esikukholwayo, bayalalelisisa nxa ubatshengisa okutshiwo liBhayibhili.”

Loba kunjalo bukhona ubunzima abafowethu labodadewethu abahlangana labo nxa betshumayela endaweni le. Lokhu kubangelwa yikuthi insimu abatshumayela kuyo incane kakhulu nxa iqathaniswa lenani labamemezeli. Ngokwesibonelo kwelinye ibandla kulabamemezeli abangu-134 kodwa ensimini yabo kulezindlu ezingu-50 kuphela. Pho kuyini okwenziwa ngabamemezeli laba ukuze banqobe ubunzima lobu?

Abafowethu labodadewethu abanengi endaweni le bayazinikela ukuyancedisa kwezinye izindawo ezingelabamemezeli. Omunye umzalwane oleminyaka engu-90 okuthiwa nguYȯnäsh uthi: “Insimu yebandla lethu incane okokuthi ummemezeli oyedwa uphiwa izindlu ezimbili kuphela. Kuyangithokozisa ukutshumayela endaweni yakithi. Kodwa kuqala umzimba usavuma ngangijayele ukuhamba umango ongamakhilomitha angaba ngu-160 ngisiyatshumayeza abantu abakhuluma ulimi lwesiHungarian kwenye indawo engelabamemezeli.” Ukuyaphathisa kwezinye indawo kudinga ukuzidela. UYȯnäsh ubika ukuthi wayevuka ngo-4:00 ekuseni esiyagada isitimela njalo wayetshayisa enkonzweni ngo–6:00 ntambama ukuze ayegada isitimela abuyele emzini wakhe. Lokhu wayekwenza kabili loba kathathu ngeviki. Uyazisola yini ngalokho ayekwenza? Ngitsho lakancane. Uthi: “Ngangikukholisa kakhulu ukuncedisa kwezinye izindawo futhi ngathola isibusiso sokusiza enye imuli ukuthi ifunde iqiniso.”

Kayisibo bonke abafowethu labodadewethu abenelisa ukuhamba imango emide besiyancedisa kwezinye izindawo. Kodwa bonke abamemezeli abasendaweni le okugoqela lasebekhulile basebenza gadalala ukuze batshumayeze wonke umuntu ensimini yabo. Ukukhuthala kwabo kube lempumela emihle kakhulu. Ngokwesibonelo ngo-2017 inani labantu ababekhona eSikhumbuzweni emadolobheni la amathathu lalisedlula inani labamemezeli liphindwe kabili. Lokhu kwenza sibone ukuthi sonke singenelisa ukwenza okunengi “kakhulu emsebenzini weNkosi.”​—1 Khor. 15:58, The Holy Bible in Ndebele.

^ indima 2 Amadolobho la agoqela iHlybokyy Potik, iSerednye Vodyane kanye leNyzhnya Apsha