INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO March 2019

Izihloko ezizafundwa ngoMay 6 kusiya kuJune 2 2019

Kuyini Okungivimbela Ukuthi Ngibhabhathizwe?

Abanye asebemazi uJehova bayathikaza ukubhabhathizwa. Kuyini okungabanceda ukuthi bangathikazi ukubhabhathizwa?

Lalela ILizwi LikaJehova

Khathesi uJehova ukhuluma njani lathi? Kusinceda ngani ukulalela uNkulunkulu?

Tshengisa Ukuthi Ulendaba Lendlela Abanye Abazizwa Ngayo

UJehova loJesu batshengise njani ukuthi balendaba lendlela abanye abazizwa ngayo futhi singasilingisela njani isibonelo sabo?

Tshengisa Ukuthi Ulendaba Labanye Ekutshumayeleni

Yiziphi indlela ezine esingatshengisa ngazo ukuthi silendaba labantu esihlangana labo ekutshumayeleni?

Ubuhle​—Ungenzani Ukuze Ube Labo?

Buyini ubuhle? Kungani kumele sibe labo?

UJehova Uyamqakathekisa U-“Ameni” Wakho

Abantu abanengi bajayele ukuthi ‘ameni’ ngemva komkhuleko. Litshoni ibala leli njalo lisetshenziswe njani eBhayibhilini?