INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO June 2018

Izihloko lezi zizafundwa ngo-August 6 kusiya kuSeptember 2 2018.

“UMbuso Wami Kayisiwo Walo Umhlaba”

Indlela uJesu ayephatha ngayo izingxabano zombusazwe ngesikhathi elapha emhlabeni isinceda ukuthi sibe lombono bani ngezindaba zombusazwe lezinye ezenzakala emphakathini?

Kumele Sibe Munye Njengoba uJehova LoJesu Bemunye

Singenzani ukuze siqinise ukumanyana kwethu?

Ngabe Wawuthola Umusa KaNkulunkulu

Indaba kaRehobhowami inkosi yakoJuda iyasisiza sibone lokho uNkulunkulu alindele ukuthi kwenziwe yibo bonke abamkhonzayo.

Qeqetsha Umzwangedwa Wakho Ngezimiso Lemithetho KaNkulunkulu

UNkulunkulu wasinika umzwangedwa, kodwa kumele siqiniseke ukuthi usiqondisa kuhle.

“Yenzani Ukukhanya Kwenu Kukhanye” Ukuze Lidumise UJehova

Ukwenza ukukhanya kukhanye akuyi ngokutshumayela kuphela kunengi esingakwenza.

INDABA YOKUPHILA

Ngaduduzwa Kuzo Zonke Izinhlupho Zami

U-Edward Bazely wahlangana lobunzima obutshiyeneyo emulini, wathwaliswa nzima ngokuba nguFakazi, wacindezelwa ngamaphutha akhe njalo wahlaselwa ngumkhuhlane wokuhlulukelwa.

Kungani Kuqakathekile Ukubingelela?

Ukubingelela omunye kafitshane kunganceda kakhulu.

Usakhumbula Yini?

Ungenelisa yini ukuphendula imibuzo le esekelwe ezihlokweni ezisanda kuphuma ku-Nqabayokulinda?