Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Ikhomithi yokwahlulela kumele ibunjwe yini nxa umzalwane lodade bangaqeda ubusuku bonke bendawonye ngaphansi kwezimo ezisolisayo loba ezingacaciyo? *

Ye, ikhomithi yokwahlulela kumele ibunjwe ikakhulu nxa kungela zizatho ezizwakalayo ezibangele ukuthi babe bodwa ubusuku bonke njalo kulobufakazi obuqinileyo obutshengisa ukuthi isenzo sabo sikhokhelele esonweni sobufebe.—1 Khor. 6:18.

Iqula labadala kufanele lihlolisise ngonanzelelo isimo ngasinye ukuze libone ukuthi lingabumba ikhomithi yokwahlulela yini. Ngokwesibonelo abadala kumele bazibuze imibuzo elandelayo: Abantu laba bayathandana yini? Bake bakhuzwa yini ngenxa yobungane babo obungazwisisekiyo? Kuyini okwenze ukuthi babe ndawonye ubusuku bonke? Bebevele behlelile yini? Bekukhona yini abangakwenza ukuthi baxwaye isimo leso? Kwenziwe yizimo ezingaphezu kwamandla abo yini kumbe kwenzakale okuthile bengalindelanga okucine kubangela ukuthi babendawonye ubusuku bonke? (UmTshu. 9:11, NW) Balele ndawonye yini? Njengoba izimo zitshiyana zingaba khona ezinye izinto abadala abangacabangisisa ngazo endabeni le.

Nxa abadala sebethole bonke ubufakazi kufanele banqume ukuthi okwenziwe ngabantu labo ababili kudinga ikhomithi yokwahlulela yini.

^ indima 2 Imicijo esesihlokweni lesi iyasebenza lasendabeni yomKhristu oqede ubusuku bonke elomuntu owaziwayo ukuthi uyisitabane.