INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO February 2019

Izihloko ezizafundwa ngo-April 8 kusiya kuMay 5 2019

Hlala Uqotho!

Kutshoni ukuba qotho njalo singenzani ukuze sihlale siqotho?

Woba Mnene Uthokozise UJehova

UMosi kanye loJesu batshengisa njani ukuthi bamnene? Kunceda ngani ukuba mnene?

Kungani Kumele Sibonge?

Kuyini esingakufunda kuJehova, kuJesu lakumSamariya owayelobulephero mayelana lokubonga abanye?

Uthando Lokwahlulela Okuhle Ngesikhathi Sama-Israyeli

UMthetho kaMosi ukuveza njani ukuthi uNkulunkulu ulothando kanye lokwahlulela okuhle?

INDABA YOKUPHILA

Ukulingisela Izibonelo Ezinhle Kwangenza Ngathuthuka

Bala indaba yokuphila kaWoodworth Mills osekhonze uJehova ethembekile okweminyaka engaba ngu-80.

Ubukwazi Yini?

AmaJuda Aqala Nini Ukuba Lamasinagogi?