INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO February 2016

Imagazini le ilezihloko ezizafundwa ngeviki ka-April 4 kusiya ku-May 1 2016.

INDABA YOKUPHILA

UJehova Ungenze Ngaphumelela Enkonzweni Yakhe

UCorwin Robison ubeseleminyaka engu-73 ekhonza uNkulunkulu ethembekile njalo ubeseBhetheli yase-United States okweminyaka edlula 60.

UJehova Wambiza Ngokuthi “Umngane Wami”

Uyakufuna yini ukuba ngumngane kaJehova? Thola ukuthi u-Abhrahama wakwenza njani lokhu.

Lingisela Abangane BakaJehova

URuthe, uHezekiya loMariya benelisa njani ukwakha ubuhlobo obuqinileyo loNkulunkulu?

Qhubeka Uthokoza Ekukhonzeni UJehova

Ukucabangisisa ngemicijo emithathu kungakunceda ukuthi uhlale uthokoza.

Woba Qotho KuJehova

Isibonelo sikaJonathani singasinceda ukuthi sibe qotho kuJehova lanxa siphakathi kobunzima.

Lingisela Izinceku ZikaJehova Ezaziqotho

UDavida, uJonathani, uNathani loHushayi batshengisa njani ukuthi ababeqotho kuye kuqala nguJehova?

EZEMBALI YETHU

Imota Elezipikha Ezinkulu Eyayisaziwa Yizigidi Zabantu

Kusukela ngo-1936 kusiya ku-1941, “imota ye-Watch Tower elezipikha ezinkulu” yasiza abamemezeli abalutshwana ababeseBrazil ukuthi benelise ukufikisa izindaba ezinhle zoMbuso ebantwini abanengi.