INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO September 2016

Imagazini le ilezihloko ezizafundwa ngeviki ka-October 24 kusiya ku-November 27 2016.

“Ungavumeli Ukuba Izandla Zakho Zibe Buthakathaka”

UJehova uziqinisa futhi azikhuthaze njani izinceku zakhe? Wena ungamlingisela njani?

Qhubeka Usebenza Gadalala Ukuze UJehova Akubusise

Abantu bakaNkulunkulu balwisana lobunzima obutshiyeneyo ukuze bahlale bethembekile kuye. Lanxa kunjalo bangenelisa ukunqoba!

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Yiliphi “ilizwi likaNkulunkulu” uHebheru 4:12 athi “liyaphila njalo liyasebenza”?

Ukuvikela Izindaba Ezinhle Phambi Kweziphathamandla

Lathi singafunda endleleni umphostoli uPhawuli avikela ngayo izindaba ezinhle.

Indlela Ogqoka Ngayo Iyamdumisa Yini UNkulunkulu?

Izimiso eziseMibhalweni zingakuqondisa endabeni yokugqoka.

Ukulalela UJehova Kuyanceda Sibili

UFakazi ohlala ePoland lohlala eFiji benza izinqumo ezinhle.

Bantwana Qinisani Ukholo Lwenu

Uyake ulingeke yini ukuthi ulandele imfundiso ekholwa ngabantu abanengi yokuthi izinto zazenzakalela kazidalwanga? Nxa kunjalo, isihloko lesi sizakunceda kakhulu.

Bazali Ncedisani Abantwabenu Babe Lokholo

Uyake ukuthole kunzima yini kwezinye izikhathi ukufundisa abantwabakho? Bala ngezinto ezine ezingakunceda ukuthi uphumelele.