INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO October 2016

Imagazini le ilezihloko ezizafundwa ngeviki ka-November 28 kusiya ku-December 25 2016.

INDABA YOKUPHILA

Ngazimisela Ukulingisela Izibonelo Ezinhle

Ukukhuthaza amanye amaKhristu kungawanceda ukuthi akhethe kuhle afuna ukukwenza ekukhonzeni uJehova. UThomas McLain ulandisa ukuthi izibonelo ezinhle zabanye zamnceda njani lokuthi yena uzimisele ukubanceda njani abanye.

“Lingakhohlwa Ukwamukela Izihambi”

UNkulunkulu ubaphatha njani abantu bezinye izizwe? Ungenzani ukuze usize labo abavela kwamanye amazwe ukuthi bakhululeke ebandleni?

Qinisa Ukholo Lwakho Lanxa Uncedisa Kwezinye Izindawo

Kuqakathekile ukuthi wonke amaKhristu abe lokholo oluqinileyo njalo ancedise lezimuli zawo ukuthi zibe lobuhlobo obuhle loJehova. Kodwa abantu abakhonza kwezinye izindawo bahlangana lobunye ubunzima.

Sebenzisa Ukuhlakanipha Okuqotho

Ukuhlakanipha okuqotho kutshiyene njani lolwazi kanye lokuzwisisa? Ukwazi umehluko phakathi kwezinto lezi kungakunceda kakhulu.

Qinisa Ukholo Lwakho Kulokho Okulindeleyo

Abantu ababelokholo abaphila endulo labaphila esikhathini sethu bayizibonelo ezinhle kakhulu kithi. Ungaluqinisa njani ukholo lwakho?

Tshengisa Ukuthi Ulokholo Ezithembisweni ZikaJehova

Luyini ukholo? Kanti njalo ungatshengisa njani ukuthi ulalo?

Ubukwazi Yini?

AmaRoma ayebanike inkululeko engakanani abakhokheli bamaJuda ngekhulu lokuqala? Kanti njalo kuliqiniso yini ukuthi endulo umuntu wayengangena ensimini yomunye ahlanyele ukhula?