INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO November 2019

Izihloko ezizafundwa ngoDecember 30 2019 kusiya kuFebruary 2 2020.

Qinisa Ubungane Bakho Labanye Ukuphela Kungakafiki

Singafunda okunengi kulokho okwenzakala kuJeremiya. Abangane bakhe abaseduze bamnceda ngezikhathi ezinzima iJerusalema isizabhujiswa.

Umoya Ongcwele Usinceda Njani?

Umoya ongcwele kaNkulunkulu uyasinceda ukuthi siqinisele. Kodwa kulezinto ezine okumele sizenze ukuze usincede kakhulu.

Uligcina Kuhle Yini “Ihawu Elikhulu Lokholo” Lwakho?

Ukholo lwethu lunjengehawu, luyasivikela. Kumele senzeni ukuze ihawu lethu lihlale lisesimeni esihle?

Sifundani Ebhukwini LikaLevi?

Ibhuku likaLevi lilemithetho uJehova ayinika ama-Israyeli. Imithetho le ingasinceda lamuhla lanxa singasekho ngaphansi kwayo.

‘Qedisa Obusukuqalisile’

Singathwala nzima ukuqedisa lokho esiyabe sikuqalisile lanxa kuyikuthi senze isinqumo esihle. Kuyini okungakunceda ukuthi uqede okuqalisayo?

Ubukwazi Yini?

Umphathi wayesenza msebenzi bani ngezikhathi zeBhayibhili?