INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO March 2017

Imagazini le ilezihloko ezizafundwa ngeviki kaMay 1-28 2017.

INDABA YOKUPHILA

Ukuhamba Labahlakaniphileyo Kungincede Kakhulu

Okweminyaka eminengi esenkonzweni yesikhathi esigcweleyo uWilliam Samuelson ubesenza imisebenzi ethokozisayo leminye enzima.

Ngobani Okumele Banikwe Udumo Lenhlonipho?

Ngobani okumele banikwe udumo lenhlonipho njalo kungani kumele baluphiwe? Kunceda ngani ukubahlonipha?

Tshengisa Ukuthi Ulokholo Ngokwenza Izinqumo Ezinhle

Ezinye izinqumo esizenzayo zingakuntshintsha ukuphila kwethu. Kuyini okungakunceda ukuthi wenze izinqumo ezinhle?

Khonza UJehova Ngenhliziyo Yonke

Amakhosi amane akoJuda ayemkhonza ngenhliziyo yonke uJehova lanxa ayesenza amaphutha. Amakhosi la ngu-Asa, uJehoshafathi, uHezekhiya loJosiya. Kungani uNkulunkulu wathi ayemkhonza ngenhliziyo yonke wona ayephambanisa?

Sebenzisa Izinto Ezalotshelwa Ukusifundisa

Kunengi esingakufunda emaphutheni enziwa ngabanye okugoqela lalabo esifunda ngabo eBhayibhilini

Ukuba Ngumngane Weqiniso Sonke Isikhathi

Kwesinye isikhathi umngane wakho angabe edinga uncedo ukuze abuyele endleni eyiyo. Ungamncedisa njani?

Kuvunjululwa Udiwo Lwasendulo Olulebizo EliseBhayibhilini

Iziqephu zodiwo olwavunjululwa ngo-2012 zabamangalisa abenza umsebenzi wokuchwayisisa. Kuyini abakutholayo?