INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO June 2016

Imagazini le ilezihloko ezizafundwa mhlaka 1 kusiya ku-28 August 2016.

UJehova ‘Uyakukhathalela’

Kuyini okungenza ube leqiniso lokuthi uNkulunkulu ulendaba lawe sibili? Hlola ubufakazi obuveza lokhu.

UJehova Ungumbumbi Wethu

UNkulunkulu ubakhetha njani labo afuna ukubabumba? Kungani ebabumba? Njalo ubabumba njani?

Uyamvumela Yini UJehova Akubumbe?

Yiziphi izimpawu zobuntu ezingenza kube lula ukuthi uNkulunkulu asibumbe?

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Embonweni kaHezekheli, imelani indoda ethwele uphondo lweyinki yombhali kanye lamadoda ayisithupha athwele izikhali zokuphahlaza?

“UJehova UNkulunkulu Wethu NguJehova Munye”

Kutshoni ukuthi uNkulunkulu ‘munye’ njalo singatshengisa njani ukuthi sikhonza yena kuphela?

Ungavumeli Amaphutha Abanye Akuwise

Izinceku zikaNkulunkulu zasendulo lazo zazikhuluma loba zenze izinto ezazizwisa abanye ubuhlungu. Izibonelo lezi eziseBhayibhilini zingasifundisani?

Ukuthembeka Kuligugu Ukwedlula Amadayimani

Ukuhlala sithembekile kwenza sibe ligugu kakhulu kuJehova.

Usakhumbula Yini?

Ubuzibala yini izihloko ebeziphuma kuNqabayokulinda yezinyanga ezidlulileyo? Nxa kunjalo ungayiphendula yini imibuzo elandelayo.