INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO July 2017

Imagazini le ilezihloko ezizafundwa ngeviki ka-August 28 kusiya ku-September 24 2017.

Bazinikela Ngokuthanda Kwabo—ETurkey

Ngo-2014 kwaba lomkhankaso omkhulu wokutshumayela eTurkey. Kungani kwahlelwa umkhankaso lo njalo kwaba lempumela bani?

Dinga Inotho Yeqiniso

Ungayisebenzisa njani imali loba impahla olayo ukuze uqinise ubuhlobo bakho loJehova?

‘Lilani Lalabo Abalilayo’

Kuyini okunganceda umuntu ofelweyo ukuthi athole induduzo? Kuyini esingakwenza ukuze siduduze abantu abanjalo?

Kungani Kumele ‘Sidumise UJehova’?

IHubo 147 lisikhumbuza izizathu ezinengi ezenza sidumise uMdali wethu futhi simbonge.

‘Sengathi Angenza Izimiso Zakho Zonke Ziphumelele’

Abasakhulayo kumele bakhethe ukuthi bazakwenzani empilweni. Lokhu kungabenza besabe kwezinye izikhathi kodwa kumele bakhumbule ukuthi uJehova uzabancedisa nxa bangamvumela ukuthi abaqondise.

Vikela Ingqondo Yakho!

USathane ukhohlisa abantu ngezinkulumo ezingamanga. Ungazivikela njani enkulumeni ezinjalo?

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Kuqondile yini ukuthi umKhristu agcine isikhali esiyingozi ikakhulu umbhobho omncane loba omkhulu ukuze azivikele?