INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO July 2016

Imagazini le ilezihloko ezizafundwa ngeviki ka-August 29 kusiya ku-September 25 2016.

Bazinikela Ngokuthanda Kwabo—EGhana

Lanxa zizinengi izinhlupho abantu abakhonza kwamanye amazwe abahlangana lazo, zinengi izibusiso abazitholayo ngokwenza njalo.

Funani UMbuso Hatshi Izinto Zomhlaba

UJesu uyasichazela ukuthi kungani kumele sinanzelele isifiso sokuthanda inotho.

Kungani Kumele Sihlale ‘Silindile’?

Zintathu izinto ezingenza siwozele ekukhonzeni nxa singananzelelanga.

“Ungesabi; Ngizakusiza”

UJehova uba ngumngane omuhle kakhulu nxa sikhathazekile futhi silezinhlupho.

Siyawubonga Umusa Omkhulu Esiwutshengiswe NguNkulunkulu

Yisiphi isipho esitshengisa umusa kaJehova omkhulu?

Tshumayela Izindaba Ezinhle Zomusa KaJehova Omkhulu

‘Ivangeli loMbuso’ liwutshengisa njani umusa kaNkulunkulu omkhulu?

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Kutshoni ukuhlanganiswa ndawonye kwezinti ezimbili okukhulunywa ngakho kuHezekheli isahluko 37?