INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO December 2017

Imagazini le ilezihloko ezizafundwa ngeviki ka-January 29 kusiya ku-February 25, 2018.

“Ngiyazi Ukuthi Uzavuka”

Kuyini okungenza sibe leqiniso lokuthi abafileyo bazavuswa ngesikhathi esizayo?

“Ngilalona Lelothemba KuNkulunkulu”

Kungani amaKhristu eyiqakathekisa indaba yokuvuswa kwabafileyo?

Usakhumbula Yini?

Ubuzibala yini izihloko ebeziphuma ku-Nqabayokulinda yezinyanga ezidlulileyo? Nxa kunjalo ungayiphendula yini imibuzo esekelwe eBhayibhilini ephathelane lezihloko lezi?

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Okhokho bakaMesiya kwakusiba ngamazibulo kuphela yini ko-Israyeli?

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Kuqondile yini ukuthi amaKhristu atshadileyo asebenzise iluphu ukuze avikele ukuzithwala?

Bazali—Ncedani Abantwabenu ‘Bahlakaniphele Ukusindiswa’

Abanye abazali bayakhathazeka nxa abantwababo bebatshela ukuthi sebefuna ukuzinikela lokubhabhathizwa. Pho bangenzani ukuze basize abantwababo bahlakaniphele ukusindiswa?

Bantwana—“Qhubekani Lisebenzela Ukusindiswa Kwenu”

Ukubhabhathizwa linyathelo eliqakathekileyo abasakhulayo okungamelanga besabe ukulithatha.

INDABA YOKUPHILA

Ngatshiya Izinto Zonke Ukuze Ngilandele UKhristu

UFelix Fajardo wayeleminyaka engu-16 ngesikhathi ekhetha ukulandela uKhristu. Sekudlule iminyaka engu-70 ekwenza lokhu futhi kazisoli lakancane.

Izihloko Eziphume Ku-Nqabayokulinda Ngo-2017

Uluhlu lolu luzakunceda ukuthi wenelise ukuthola izihloko eziphume ku-Nqabayokulinda ngo-2017.