INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO December 2016

Imagazini le ilezihloko ezizafundwa ngeviki ka-January 30 kusiya ku-February 26 2017.

INDABA YOKUPHILA

Ukuba “Yizinto Zonke Ebantwini Bonke”

Imisebenzi eminengi umfowethu uDenton Hopkinson ayithole kusukela eseselijaha imncedile ukuthi abone ukuba uJehova uthanda bonke abantu.

Lakhululwa Ngenxa Yomusa Omkhulu KaNkulunkulu

Zinengi izibusiso ozazithola nxa ungacabangisisa ngendlela uJehova akukhulula ngayo esonweni.

“Ukugxilisa Ingqondo Ezintweni Zomoya Kuletha Ukuphila Lokuthula”

URoma isahluko 8 ulesixwayiso esingakunceda ukuthi uthole umvuzo uJehova afuna ukuwunika bonke abantu.

Usakhumbula Yini?

Ubuzibala yini izihloko ebeziphuma ku-Nqabayokulinda yezinyanga ezidlulileyo? Nxa kunjalo ungayiphendula yini imibuzo elandelayo.

Yethula Konke Ukukhathazeka Kwakho KuJehova

Kwezinye izikhathi izinceku zikaNkulunkulu ziyake zikhathazeke. Izinto ezine ezingakunceda ukuthi uthole “ukuthula kukaNkulunkulu.”

UJehova Ubanika Umvuzo Labo Abamdinga Ngobuqotho

Kusinceda ngani ukwazi ukuthi uJehova uzasinika umvuzo? UJehova ubabusise njani abantu bakhe endulo njalo ukwenza njani lokhu lamuhla?

Ukuba Mnene Kutshengisa Ukuhlakanipha

Akulula ukuzibamba nxa ungaphathwa kubi kodwa iBhayibhili lisikhuthaza ukuthi sibe mnene. Kuyini okungakunceda ukuthi wenelise ukuba mnene?

Izihloko Eziphume Ku-Nqabayokulinda Ngo-2016

Izihloko eziphume ku-Nqabayokulinda efundwayo lekazulu wonke zifakwe ngaphansi kwezingxenye ezitshiyeneyo.