INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO August 2016

Imagazini le ilezihloko ezizafundwa ngeviki ka-September 26 kusiya ku-October 23, 2016.

INDABA YOKUPHILA

Ukupha Kwangenza Ngathokoza

Ijaha laseNgilandi laqalisa impilo eyalenza lathokoza kakhulu, lacina lingumnali ePuerto Rico.

Umdabuko Womtshado Lenjongo Yawo

Umtshado uyisipho esivela kuNkulunkulu yini?

Gebha Uthole Igugu Eledlula Igolide

Hlola izindlela ezintathu abantu abemba igolide abafanana ngazo labantu abafunda iBhayibhili

Qhubeka Uthuthuka Ekukhonzeni

Funda ukuthi ungenzani ukuze uthuthuke ekukhonzeni.

Kungani Kuqakathekile Ukuqeqetsha Abanye?

Yiphi imisebenzi ongabasiza ukuthi bayenze enkonzweni?

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Kungani izitha zikaJesu zaziyiqakathekisa kakhulu indaba yokugeza izandla?

EZEMBALI YETHU

“Ngiyamdumisa UJehova Ngenxa Yenkonzo Engiyenzayo”

Lanxa abafundi beBhayibhili babengayizwisisi ngokugcweleyo indaba yokungangeneli kwezombangazwe ngesikhathi seMpi Yomhlaba Yokuqala, lokhu abakwenzayo kwaba lempumela emihle kakhulu.