INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO April 2016

Imagazini le ilezihloko ezizafundwa kusukela mhlaka 30 May kusiya kuJune 26 2016.

Inkonzo Yakho Injengamazolo Yini?

Ungenzani ukuze inkonzo yakho ibe mnene, yenze abantu bachelese njalo ibanike ukuphila?

Ukuthembeka Kuyamjabulisa UNkulunkulu

AmaKhristu angafundani endabeni kaJefitha lendodakazi yakhe?

Uyisebenzisa Kuhle Yini Ingqondo Yakho?

Ukusebenzisa ingqondo kungakunceda kumbe kukuthele emanyaleni.

Vumela ‘Ukubekezela Kuqede Umsebenzi Wakho’

Yiphi indaba okumele siyikhumbule nxa sisebunzimeni? Yiziphi izibonelo zalabo ababekezelayo ezingakunceda ukuthi ubekezele?

Kungani Singena Imihlangano?

Ukungena imihlangano kunceda wena labanye njalo kuyamjabulisa uJehova. Ngayiphi indlela?

INDABA YOKUPHILA

Osista BeRoma Bafunda Iqiniso

Kuyini okwenza basuka lapho ababehlala khona njalo batshiya isonto yeRoma?

Ungaphumi Endleleni Eyiyo

Izinto ezine ezisesihlokweni lesi zizakunceda ukuthi ukulindele ukuhlukuluzwa ngenxa yokungasekeli ezombusazwe.

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Kuyini ‘isibambiso’ ‘lophawu’ okuvela kuNkulunkulu okutholwa ngamaKhristu agcotshiweyo?