Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ngubani UDeveli Futhi Unjani?

Ngubani UDeveli Futhi Unjani?

Ngubani uDeveli futhi unjani?

UBUNGATHI uDeveli . . .

  • Yingilosi?

  • Yibubi obuphakathi komuntu?

  • Ngumcabango nje osengqondweni yabantu?

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

UDeveli wakhuluma loJesu njalo ‘wamlinga.’ (ULukha 4:1-4) Ngakho uDeveli kayisiyonto esengqondweni yomuntu kumbe ububi obuphakathi kwakhe. Uyingilosi embi engabonakaliyo.

OKUNYE OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

  • Ekuqaliseni uDeveli wayeyingilosi engcwele, kodwa kazange ame “eqinisweni.” (UJohane 8:44) Waba ngusomangase njalo wahlamukela uNkulunkulu.

  • Ezinye izingilosi lazo zahlamuka zalandela uSathane.—ISambulo 12:9.

  • UDeveli uvala izingqondo zabanengi ukuze bamlandele.—2 KwabaseKhorinte 4:4.

UDeveli angenza abantu benze akufunayo yini?

ABANYE BATHI indaba yokuthi uDeveli angaqondisa abantu ngeyobuqili nje, ikanti abanye bayayesaba kakhulu imimoya emibi. Wena uthini?

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

“Umhlaba wonke ungaphansi kwamandla omubi.” (1 UJohane 5:19) UDeveli uyabadukisa sibili abantu, kodwa kayisibo bonke abamlandelayo.

OKUNYE OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI