INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO March 2016 | Kungani UJesu Wahlupheka Futhi Wafa?

Imagazini le ilezihloko ezizafundwa kusukela mhlaka 2 May kusiya ku-29 May 2016.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Kwenzakala Yini Lokhu?

Kungani singathandabuzi ukuthi okutshiwo ngamaVangeli ngoJesu kuliqiniso?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Kungani UJesu Wahlupheka Futhi Wafa?

Ukufa kwakhe kungakunceda ngani?

Ukuphangisa Ukulalela Isixwayiso Kungasindisa Ukuphila Kwakho!

Iziphrofetho eziseBhayibhilini zicacisa ukuthi izinto ezenzakalayo khathesi ziveza ukuthi usuku lukaNkulunkulu seluseduze. Uzalalela yini?

Lina Abasakhulayo—Selikulungele Yini Ukubhaphathizwa?

Imibuzo emithathu engakunceda ukuthi ubone ukuthi usukulungele ukubhaphathizwa.

Lina Abasakhulayo—Lingakulungiselela Njani Ukubhaphathizwa?

Kuthiwani nxa ungelaqiniso lokuthi usukulungele yini ukubhaphathizwa? Kumbe kuthiwani nxa abazali bakho besithi uqale ume kancane?

Ungakuqinisa Njani Ukumanyana Kwethu?

Umbono owabonwa nguJohane okuSambulo isahluko 9 utshengisa ukuqakatheka kokumanyana kwethu.

UJehova Uqondisa Abantu Bakhe Endleleni Eya Ekuphileni

Singatshengisa njani ukuthi siyafuna uJehova asiqondise?

ANCIENT WISDOM FOR MODERN LIVING

Thethelela Ngenhliziyo Yonke

Ukuthethelela akutsho ukuthi sivumelana lobubi obenziwe ngosonileyo kumbe ukuthi senza angathi kasibuzwa ubuhlungu asizwise bona.