Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

VUKANI! No. 1 2022

Izimo emhlabeni ziqhubeka zisiba zimbi kakhulu. Lokhu sekwenze ukuthi abantu abanengi bathwale nzima ngenxa yezingozi zemvelo kanye lenhlupho ezibangelwa ngabantu. Bala uzwe ukuthi ungenzani nxa uhlangana lenhlupho lezo lokuthi ungazivikela njani wena lalabo obathandayo

 

Umhlaba Ogcwele Inhlupho—Kuyini Okungakunceda Uqinisele?

Nxa ungehlelwa zinhlupho kumele udinge indlela zokuvikela impilakahle yakho lalabo obathandayo.

1 Vikela Impilakahle yakho

Ukuba lempilakahle kuzakunceda ukuthi wazi okumele ukwenze nxa usuphakathi kohlupho.

2 Vikela Imali Lempahla Yakho

Ukusebenzisa kuhle imali kuzakunceda ukuthi wenelise ukulwisana lenhlupho ezingabakhona.

3 Qinisa Ubudlelwano Bakho Labantu Obathandayo

Bona amacebo angakunceda ukuthi uvikele umtshado wakho, futhi uhlale ulobudlelwano obuhle labangane bakho kanye labantwabakho.

4 Gcina Ithemba Lakho Liqinile

IBhayibhili liyasinceda ukuthi silwisane lenhlupho esilazo futhi lisinika ithemba lesikhathi esizayo.

Okuku-Vukani! Le

Bala izihloko ezingakunceda wena lemuli yakho ukuthi lilwisane lezinhlupho ezisemhlabeni.