Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU | AMAHUBO 119

“Hamba Ngomthetho KaJehova”

“Hamba Ngomthetho KaJehova”

Ukuhamba ngomthetho kaJehova kutsho ukuvuma ukukhokhelwa nguye. Banengi abantu esifunda ngabo eBhayibhilini ababehamba ngomthetho kaJehova futhi ababethembele kuye njengalokho okwenziwa ngumhubi.

Intokozo siyithola ngokuhamba ngomthetho kaNkulunkulu

119:1-8

UJoshuwa wayethembela kuJehova ukuthi amqondise. Wayekwazi mhlophe ukuthi ukuze ahlale ethokoza njalo izinto zimhambele kuhle kwakumele athembele kuJehova ngenhliziyo yonke

ILizwi likaNkulunkulu lisinika amandla okulwisana lezinhlupho esihlangana lazo

119:33-40

UJeremiya wayelesibindi njalo wayethembele kuJehova ngesikhathi ephakathi kobunzima. Kazange azidingele izinto ezinengi kodwa waphikelela esabelweni sakhe

Ulwazi oluqondileyo ngeLizwi likaNkulunkulu lusenza singesabi ukutshumayela

119:41-48

UPhawuli wayengesabi ukutshumayela kuloba ngubani. Wathembela kuJehova futhi waqunga isibindi ngesikhathi etshumayeza uMbusi uFelikhe

Kungaphi lapho okumele ngiqunge khona isibindi nxa ngitshumayela?

  • Esikolo

  • Emsebenzini

  • Emulini

  • Kwezinye izindawo